Pilsudski

15

Last shown on 29 September 2019

PL:

Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną i kochanką. Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi nowe szanse na osiągnięcie niemożliwego.

ENG

It's the year 1901, Jozef Pilsudski "Ziuk" (Borys Szyc), after a daring escape from a mental asylum, again leads the Polish independence underground movement. Uncompromising on the battlefield, in his private life tormented by passions, he is torn between the two women of his life - his wife (Magdalena Boczarska) and lover (Maria DAbska). Considered a terrorist by conservative members of the Polish Socialist Party, Pilsudski together with his closest associates would not stop at anything - assaults on Tsar's officials and top officers, bomb smuggling, bold attack on trains - to achieve his goal: independent Poland. The year 1914 is approaching and "Ziuk" sees new chances to achieve the impossible objective.

Director
Michal Rosa
Duration
2 hours
Language
Polish
Cast
Borys Szyc, Jan Marczewski, Magdalena Boczarska, Maria Debska, Morgan Freeman
Genre
Biography

A few suggestions

Free membership

Sign up for FREE to get the best ticket prices, show times, news, special offers & skip the queues!

What's on this week

We use cookies to help us provide you with a better service, but do not track anything that can be used to personally identify you. If you prefer us not to set these cookies, please visit our Cookie Settings page or continue browsing our site to accept them. Close